';

Kulturiška – Tamara Krstić, članica NIN-ovog žirija