';

Slobodan Đinović, direktor kompanije Orion Telekom, – Telfor 2016.