';

Sajam zapošljavanja, volontiranja i aktivizma „Pravnici na poslu“