';

Sa kvantne tačke – Laboratorija za gasnu elektroniku