';

Радио-аматери Србије у меморијалном скеду ”Да се не заборави”