';

Први дан 4. Међународне конференције о настави физике у средњим школама у Алексинцу.