';

„Портрет код Ивана“ – гост новинар и авантуриста Јован Мемедовић!