';

Na licu mesta – Skup „Naučna kritika i stručne recenzije“