';

Heroji aprilskog rata! Komandant Aleksandar Berić i posada kraljevskog broda „Drava“