';

Други дан Међународне конференције о настави физике у средњим школама.